زنجان

زنجان

توضیحات

نام زنجان عربی‌شده واژه زنگان است. مردم منطقه هنوز هم تلفظ زنگان را به کار می‌برند. شهر زنجان در دره زنجان‌چای (از شاخه‌های قزل‌اوزن قرار گرفته و سر راه شوسه و راه‌آهن تهران به تبریز می‌باشد. صنایع دستی از قبیل ورشوسازی و نقره‌سازی و ملیله کاری و چاروق‌دوزی و چاقوسازی و فرش‌بافی (فرش زنجان) آن مشهور است.

عکس‌ها

گنبد سلطانیه

mhkarami97

mhkarami97

mhkarami97

mhkarami97

mhkarami97

mhkarami97

mhkarami97

mhkarami97

mhkarami97

mhkarami97

mhkarami97

mhkarami97

mhkarami97

mhkarami97

mhkarami97

mhkarami97

mhkarami97

mhkarami97

mhkarami97

mhkarami97

mhkarami97

mhkarami97

mhkarami97

mhkarami97

mhkarami97

mhkarami97

mhkarami97

mhkarami97

mhkarami97

mhkarami97

mhkarami97

mhkarami97

mhkarami97

mhkarami97

mhkarami97

mhkarami97

زنجان

mhkarami97

mhkarami97

mhkarami97

mhkarami97

mhkarami97

mhkarami97

mhkarami97

mhkarami97

بام زنجان

mhkarami97

mhkarami97

سد تهم

mhkarami97

mhkarami97

mhkarami97

mhkarami97

mhkarami97

mhkarami97

mhkarami97

mhkarami97

زنجان

mhkarami97

mhkarami97

mhkarami97

mhkarami97

mhkarami97

mhkarami97

mhkarami97

mhkarami97

mhkarami97

mhkarami97

mhkarami97

mhkarami97

mhkarami97

معبد اژدها داش کسن

mhkarami97

mhkarami97

mhkarami97

mhkarami97

mhkarami97

mhkarami97

mhkarami97

mhkarami97

mhkarami97

mhkarami97

mhkarami97

mhkarami97

mhkarami97

mhkarami97

mhkarami97

mhkarami97

mhkarami97

mhkarami97

mhkarami97

mhkarami97

مسیر

mhkarami97

mhkarami97

mhkarami97

mhkarami97

mhkarami97

mhkarami97

mhkarami97

mhkarami97

mhkarami97

mhkarami97

mhkarami97

mhkarami97

mhkarami97

mhkarami97

mhkarami97

قلعه بهستان و دودکش جن

mhkarami97

mhkarami97

mhkarami97

mhkarami97

mhkarami97

mhkarami97

mhkarami97

mhkarami97

mhkarami97

mhkarami97

mhkarami97

mhkarami97

mhkarami97

mhkarami97

mhkarami97

mhkarami97

mhkarami97

mhkarami97

mhkarami97

mhkarami97

mhkarami97

mhkarami97

mhkarami97

mhkarami97

mhkarami97

mhkarami97

mhkarami97

کوه‌های رنگی ماهنشان

mhkarami97

mhkarami97

mhkarami97

mhkarami97

mhkarami97

mhkarami97

mhkarami97

mhkarami97

mhkarami97

mhkarami97

mhkarami97

mhkarami97

mhkarami97

mhkarami97

mhkarami97

mhkarami97

mhkarami97

mhkarami97

mhkarami97

mhkarami97

mhkarami97

mhkarami97

mhkarami97

mhkarami97

mhkarami97

mhkarami97

mhkarami97

mhkarami97

mhkarami97


نکات

به بیشتر آثار تاریخی این استان رسیدگی نمی‌شود و حتی ورودی هم ندارد.
در روزهای تعطیل بیشتر شهر تعطیل می‌شود و حتی مغازه ها هم بسته می‌شوند.
رانندگی مردم شهر خیلی خوب نیست و دقت زیادی می‌خواهد.
گنبد سلطانیه از چند سال پیش در حال بازسازی است که هنوز هم داخل آن میله‌ها وجود دارند.
هوای استان خشک است که باعث ترک برداشتن پوست می‌شود.
جاده‌های فرعی در استان زیاد است که در نقشه بیشتر موقع‌ها نشان داده نمی‌شود. بطور مثال شما از معبد اژدها می‌توانید به زرین‌آباد بروید و از آنجا به سمت ماهنشان بروید.
قلعه بهستان کنار رودخانه است که البته این رودخانه فصلی است و در فصول گرم آب کمی دارد.
دودکش جن به همان ستون‌های قلعه گفته می‌شود که البته در نزدیکی آن هم یک سازه شبیه وجود دارد.
کوه‌های رنگی ماهنشان در مسیر هستند، برای دیدن آنها بعد از قلعه به سمت ماهنشان بروید و شهر را رد کنید. حدود 20 کیلومتر بعد کوه‌ها شروع می‌شود. پیشنهاد می‌کنم راه را تا انتها بروید و در آخر به اتوبان تبریز-زنجان یا جاده قدیم میانه-زنجان برسید.
در ادامه مسیر گفته شده شالیزارهای برنج هم وجود دارد.
جاده گفته شده کمی فرعی است و ماشین‌های کمی در آن رفت‌وآمد می‌کنند.
مسیر گفته شده آسفالت مناسبی دارد.
مسیر معبد اژدها به زرین آباد و همچنین زرین‌آباد به ماهنشان کمی خراب است.
جقوربغور که غذای محلی زنجان است در داخل بازار هم وجود دارد، ولی از همه بهتر مغازه‌ای است که در میدان آزادی وجود دارد.
راه‌های داخل شهر بد ساخته شده‌اند و بیشتر آنها یک‌طرفه هستند. پیشنهاد می‌کنم مرکز شهر را پیاده بروید.
اتوبان تبریز-زنجان و بعد از آن زنجان-قزوین یکی از بدترین اتوبان‌های کشور است که راه بسیار بدی دارد.


بیشتر

عکس های منطقه


موقعیت‌ها

زنجان : map location

گنبد سلطانیه : map location

معبد اژدها : map location

سد تهم : map location

قلعه بهستان : map location

دودکش جن : map location

کوه‌های رنگی ماهنشان : map location

امتیاز: