روستای وردیج و واریش

روستای وردیج و واریش

این روستا در استان تهران واقع شده و بخشی از منطقه کن میباشد.
برای دسترسی به این منطقه میتوانید از اتوبان همت استفاده کنید.

mhkarami97

این بخش دارای رودخانه فصلی میباشد که آب آن در تابستان بسیار کم میشود که آن هم برای آبیاری باغ های این منطقه استفاده میشود.
پس بهترین فصل سفر به این منطقه بهار میباشد.

mhkarami97

مسیر این منطقه دارای آسفالت مناسب اما شیب تند در بیشتر راه میباشد.
بعد از پیمایش چند کیلومتر به اولین روستا که وردیج میباشد میرسید که کمی بالاتر از آن کوههایی با اشکال متنوع که نتیجه فرسایش طی سالیان دراز میباشد.

mhkarami97

روستای دوم که والیش میباشد در انتها مسیر آسفالته واقع شده است.
البته تابلو ورود ممنوع را در بیشتر مناطق میبینید که نشان از عدم علاقه روستاییان به افراد غریبه میباشد.

بعد از رسیدن به انتها جاده آسفالته، در سمت چپ شما جاده ای کوچک و خاکی وجود دارد که مسیر رسیدن به چشمه ها و مسیر کوهنوردی میباشد.
این مسیر برای عبور با ماشین مناسب نمیباشد و بهتر است پیاده آن را طی کنید.

mhkarami97

بعد از پیمایش تقریبا 1.5 کیلومتر به اولین آب بند میرسید که در واقع مسیر اصلی کوهنوردی از این نقطه میباشد.
اولین چشمه چند متر بالاتر از این آب بند و زیر یک درخت میباشد.

بعد از پیمایش تقریبا 1 کیلومتر درخت ها تمام میشود و ادامه مسیر کوه میباشد.
پس آب کافی همراه خود داشته باشید و همچنین در فصل مناسب سفر کنید.
هرچند حتی در تابسان نیز در این نقطه باد خنکی میوزد.
همچنین در فصل بهار در صورت بارش باران امکان وقوع سیل و یا گیر کردن در گل زیاد است. پس به این نکته نیز دقت کنید.

mhkarami97

در پشت کو بزرگی که در بالا نیز عکس آن ارسال شده است، منطقه خور و خوزنکلاه وجود دارد که میتوانید از آنها به جاده چالوس برسید.

در روستای والیش نیز چشمه ای وجود دارد که میتوانید از آن استفاده کنید.

موقعیت : map location

امتیاز: