خوزستان

خوزستان

توضیحات

خوزستان مهد اولین جوامع بشری بوده و دارای ساختار فرهنگی و تاریخی سرشاری است. آثار باستانی و کاخ‌های خوزستان نشان‌دهنده سیر تکامل بشر در طول زمان است. قدمت این استان به ۶۰۰۰ سال قبل از میلاد مسیح باز‌می‌گردد؛ استانی که طیف وسیعی از اقوام و فرهنگ‌ها را در خود جای داده است.
نقاط مرکزی و جنوب غربی استان در هفت ماه اول سال گرم و تاحدودی شرجی است، به‌طوری که در اواسط تابستان دما به ۵۰ درجه سانتی‌گراد می‌رسد. اما در ۵ ماه آخر سال و نوروز هوا بسیار مناسب است و تنها در اواسط زمستان هوا کمی رو به سردی می‌رود.

نکات

موقعیت‌ها

آبپخش

پارک تی وی
بافت قدیم
اسکله حفره
مجسمه گله اسب‌ها
چرخ و فلک

بند گناوه
بند امام خمینی
تالاب شادگان
آبادان
خرمشهر

پل کابلی
پل نادری
پل سفید
پل سیاه
پل هفتم

کاخ آپادانا شوش
آرامگاه دانیال نبی
دریاچه شهیون
دژ محمد علی خان

عکس‌ها

mhkarami97

mhkarami97

ساحل بوشهر

mhkarami97

mhkarami97

mhkarami97

mhkarami97

mhkarami97

mhkarami97

mhkarami97

mhkarami97

mhkarami97

mhkarami97

mhkarami97

mhkarami97

mhkarami97

mhkarami97

mhkarami97

mhkarami97

mhkarami97

mhkarami97

mhkarami97

mhkarami97

mhkarami97

mhkarami97

mhkarami97

mhkarami97

mhkarami97

mhkarami97

mhkarami97

نخلستان آبپخش

mhkarami97

mhkarami97

mhkarami97

mhkarami97

ساحل مسیر

mhkarami97

mhkarami97

mhkarami97

بندر امام خمینی

mhkarami97

mhkarami97

mhkarami97

mhkarami97

mhkarami97

mhkarami97

mhkarami97

تالاب شادگان

mhkarami97

mhkarami97

mhkarami97

mhkarami97

mhkarami97

mhkarami97

mhkarami97

mhkarami97

mhkarami97

mhkarami97

mhkarami97

mhkarami97

mhkarami97

mhkarami97

mhkarami97

mhkarami97

mhkarami97

آبادان و اروندرود

mhkarami97

mhkarami97

mhkarami97

خرمشهر و کارون

mhkarami97

اهواز

mhkarami97

mhkarami97

mhkarami97

mhkarami97

mhkarami97

mhkarami97

شوش

mhkarami97

mhkarami97

mhkarami97

mhkarami97

mhkarami97

mhkarami97

mhkarami97

شهیون

mhkarami97

mhkarami97

mhkarami97

mhkarami97

mhkarami97

mhkarami97

mhkarami97

mhkarami97

mhkarami97

mhkarami97

mhkarami97

mhkarami97

mhkarami97

mhkarami97

mhkarami97

mhkarami97

mhkarami97

mhkarami97

mhkarami97

mhkarami97

mhkarami97

دیگر

mhkarami97

mhkarami97

mhkarami97

mhkarami97

mhkarami97

mhkarami97

mhkarami97

امتیاز: