میدان اسبی

میدان اسبی

توضیحات منطقه

میدان اسبی یکی از میدان های معروف و زیبای استان البرز واقع در منطقه عظیمیه کرج است که امروزه به میدان استقلال تغییر نام یافته است ولی بومیان هنوز هم اینجا را به میدان اسبی یاد می کنند.
کرج در گذشته به صورت روستایی بوده است که شامل ده های مصباح، بیلقان، کلاک و کرج بوده است. در گذشته های دور عظیمیه که امروزه منطقه 1 کرج و بالاشهر آن محسوب می شود جایی برای کشاورزی بوده است که افراد برای کشت و زرع با اسب هایشان به این منطقه وارد می شدند، لذا این میدان که در واقع ورودیه عظیمیه است به نام میدان اسبی مشهور شد. در واقع اگر به مجسمه های اسب با دقت نگاه کنید جوری بنظر می رسند که گویی همگی رو به شمال در حرکتند، که این موضوع بیانگر ورود اسبها به منطقه عظیمیه بوده است.

پیمایش

بیشتر مواقع من از کنار این میدان عبور می‌کردم و تا کنون صبر نکرده بودم تا آن را مشاهده کنم، در یکی از جمعه های آبان ماه تصمیم به رفتن و مشاهده این میدان گرفتم که عکس های آن را مشاهده می‌کنید:
در اطراف این میدان پارک، پاساژ و رستوران های زیادی وجود دارد که افراد برای خرید و صرف غذا به این منطقه می‌آیند.

mhkarami97

mhkarami97

mhkarami97

mhkarami97

mhkarami97

mhkarami97

mhkarami97

mhkarami97

mhkarami97

mhkarami97

mhkarami97

mhkarami97عکس های منطقهموقعیت : map location

امتیاز: